Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Inzicht in uitbreiden kinderopvang met zorgtak

afbeelding van Margreet Jongema

Is kinderopvang in de multifunctionele landbouw te combineren met een extra zorgtak? Met die vraag gingen twaalf ondernemers ruim een jaar geleden aan de slag met ondersteuning van het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap. In zes bijeenkomsten deden ze veel nieuwe kennis en inzichten op over de mogelijkheden van het uitbreiden van hun kinderopvang.
 
De netwerkdeelnemers zijn allen lid van de VAK (Vereniging Agrarische Kinderopvang) en hebben plannen voor het uitbreiden van hun kinderopvang. Het gaat dan om een extra zorgtak, zoals jeugdzorg of verpleegkundige zorg voor kinderen tot 12 jaar. In zes bijeenkomsten verdiepten de deelnemers zich in verschillende thema’s rond het aanbieden van zorg, waarbij wet- en regelgeving en financiering de boventoon voerden. Het netwerk nodigde verschillende experts uit voor de gevraagde kennis en inzichten.
 
Financiering
De te volgen wet- en regelgeving is erg afhankelijk van de gekozen zorgdoelgroep. Ook bepaalt de doelgroep de bijpassende financieringsmogelijkheden en andere investeringen die nodig zijn. Verschillende experts boden de groep inzicht in deze ingewikkelde wereld. De opgedane kennis over de financieringsmogelijkheden heeft het netwerk gebundeld in een korte introductie. Deze is toegankelijk voor de sector:
 
- Financieringsmogelijkheden zorg
 
Uitbreiding VAK-handboek
De netwerkdeelnemers hebben veel waardevolle kennis opgedaan en kwamen erachter dat er veel bij een uitbreiding van hun kinderopvang komt kijken. Dat is ook één van de conclusies die zij juni 2013 presenteren op de ledenvergadering van de VAK. Het netwerk heeft als een soort pilot gefungeerd voor alle VAK-leden, met als primaire doel om duidelijk te krijgen of uitbreiding van VAK locaties met zorgtak onderdeel moet worden van het VAK-handboek. Een handboek waar alle VAK-ondernemers mee werken en dat nu nog alleen de VAK-voorschriften en werkwijze beschrijft voor Kinderopvang op de boerderij.
 
De VAK-leden uit het netwerk zijn  positief over de mogelijkheden voor het aanbieden van zorg, al zal deze uitbreiding niet voor alle VAK-leden een haalbare kaart zijn. Het is dus aan de leden of zij hier iets mee willen doen. Tijdens de ledenvergadering besluit men of het VAK handboek wordt uitgebreid. Het netwerk binnen het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is inmiddels afgerond.
 
Informatie in bovenstaand document is zo actueel mogelijk en is correct ten aanzien van de wijzigingen zoals de overheid die heeft aangekondigd rondom decentralisaties, structuurveranderingen en bezuinigingen binnen de AWBZ. Indien u zorgaanbieder of zorgvrager bent is het raadzaam om ook bij uw eigen gemeente navraag te doen.