Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Heeft certificering meerwaarde voor mijn bedrijf?

Zeventien ondernemers met een boerengolfbaan zijn samen op zoek gegaan naar een nieuwe, onderscheidende vorm van boerengolf: de TOP Boerengolfbaan. Doel is om een verdere groei van bezoekers te realiseren. Een TOP-segment met uitstekende faciliteiten biedt kansen om ook het hogere segment (inclusief het bedrijfsleven) te boeien. En Boerengolf is niet alleen leuk voor een keertje… maar om terug te komen!
 
Op initiatief van de Vereniging van Boerengolfeigenaren (VBG) heeft een aantal leden in netwerkverband, binnen het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap, het concept TOP Boerengolfbaan uitgewerkt. Daarmee willen ze laten zien dat  Boerengolf een volwaardige, professionele vorm van dagrecreatie is die het waard is om juist vaker te doen. Het concrete doel was om een format te ontwikkelen voor de TOP Boerengolfbaan, verbetering ondernemerschap en een Plan van Aanpak voor de promotie van dit ‘TOP-segment’ maken. De ondernemers hebben gezamenlijk proces doorlopen waarbij ze het ontwikkeltraject voor een nieuw concept ontdekken, ervaren en uitvoeren. Inmiddels zijn er elf gecertificeerde deelnemers bij de start van het seizoen in maart 2013.
 
Wilt u uw product of dienst meer profiel geven? Wilt u zich onderscheiden ten opzichte van anderen? Wilt u laten zien dat u voldoet aan specifieke kwaliteitseisen? Mogelijk heeft certificering meerwaarde voor uw bedrijf.