Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Fries natuurbeheer met toegevoegde waarde

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Binnen het ondernemersnetwerk ‘Maatschappelijke toegevoegde waarde Lege Midden’ oriënteren Agrarische Natuur Verenigingen (ANV´s) in Friesland zich gezamenlijk op nieuwe financieringsmogelijkheden. Daarvoor zoeken zij naar mogelijkheden om de gebruikswaarde van hun natuurgebieden te verhogen.
 
Vijf Friese agrarische natuurverenigingen hebben de handen ineengeslagen om in te springen op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2014 in gaat. Het financieringsbeleid gaat op de schop, waardoor individuele boeren geen vergoeding meer krijgen voor natuurbeheer.Met het ondernemersnetwerk ‘Maatschappelijke toegevoegde waarde Lege Midden’ oriënteren de ANV´s zich op een breder en gemeenschappelijk aanbod.
 
Foppe Hemminga is bestuurslid van ANV De Fjûrlânnen en zorgt voor de ganzenopvang en –gedooggebied rondom zijn melkveehouderij. Tijdens een natuurexcursie met de vijf ANV’s rondom het Friese gebied Lege Midden, ontstond het plan voor samenwerking.
Hemminga: “We leveren als ANV’s al de toegevoegde maatschappelijke waarde van het onderhouden van de natuur en we willen kijken welke waarden we nog meer toe kunnen voegen. Daarvoor hebben wij het netwerk opgezet met de vijf ANV’s in het Lege Midden. Voor het realiseren van meer toegevoegde waarde zijn wij nog zoekende. We denken dat we het heel breed moeten bekijken: misschien zit de meerwaarde voor dit gebied in het aanleggen van fiets- of wandelpaden, misschien moeten we kunst in de natuur faciliteren. Wij proberen eind dit jaar met voorbeelden te komen van de mogelijkheden. Dan hebben we iets tastbaars om financiering mee te zoeken.”
Het ondernemersnetwerk ‘Maatschappelijke toegevoegde waarde Lege Midden’ is van gestart gegaan in december 2012 en zal in principe een jaar bestaan.
Meer informatie over het ondernemersnetwerk Maatschappelijke toegevoegde waarde Lege Midden treft hier aan.