Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Eerste twaalf Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap geselecteerd

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

De eerste Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap zijn afgelopen week geselecteerd. In het komende jaar werken twaalf netwerken van ondernemers samen aan vraagstukken die relevant zijn voor het eigen bedrijf en de sector. De resultaten van de netwerken dragen bij aan een krachtige koers voor verdere professionalisering van de hele multifunctionele landbouw. Binnen de netwerken opereren 250 ondernemers verspreid over Nederland.
 
Alle multifunctionele landbouw-sectoren komen aan bod. De opgedane kennis en inzichten worden regelmatig verspreid via Multifunctionele LandbouwNET, zodat collega-ondernemers daarmee hun onderneming ook verder kunnen professionaliseren. De Netwerken behandelen globaal de onderstaande onderwerpen. Meer informatie over de netwerken vindt  u hier.
 
Zorglandbouw

 • De invloed van verandering van AWBZ naar WMO. Wat zijn de mogelijkheden om daarop in te spelen?
 • Bundeling van krachten, de instroom van cliënten en het maken van afspraken met gemeenten.
 • Het vergelijke van kengetallen, de toepassing hiervan bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en het maken van afspraken met marktpartijen.

Plattelandstoerisme

 • Innovatie (ontwikkelen van een concept), marketing en arbeidsorganisatie in dagrecreatie.
 • Creëren van onderscheidend vermogen door het toepassen van doelgroepsegmentatie en een daarop toegespitste marketingaanpak.

Agrarisch natuurbeheer

 • Ontwikkelen van haalbare nieuwe verdienmodellen door de omslag van overheids- naar marktfinanciering.

Boerderijeducatie

 • Ontwikkelen van een verdienmodel afgestemd op vraag en aanbod. Met producten inspelen op de onderwijsbehoefte.

Agrarische kinderopvang

 • Verkennen hoe een nieuwe productmarktcombinatie is in te vullen gebaseerd op de behoefte aan opvang van kinderen met een zorgvraag.

Boerderijwinkels/Afzet streekproducten

 • Mogelijkheden voor het vergroten van naamsbekend en bereiken van extra klanten door het verbeteren van de communicatie
 • Stimuleren van verkoop van streekproducten door het stellen van eisen aan het product en een effectieve marketing.

Sectoroverschrijdend

 • Bereiken van de doelgroep bij dag- en verblijfsrecreatie en boerderijwinkels en het verleiden tot een bezoek (marketing).
 • Vergroten van de aantrekkelijkheid van verblijfsaccommodaties door het verbreden van educatieboerderijen met een bezoekmogelijkheid voor toeristen (samenwerking voor samenhang, marketing en verbetering kwaliteit gastheerschap).

Meer informatie
Voor meer informatie over de netwerken kunt u contact opnemen met Mariska van Koulil: 073-217 31 65 of mariska.van.koulil@zlto.nl. Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Carla van Herten: 0475-35 57 19 of cvherten@arvalis.nl.
 
Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.