Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

‘In de breedte nadenken over natuur- en landschapsbeheer’

afbeelding van Christel van Raaij

Melkveehouder Tonny Meulensteen uit Beek en Donk neemt deel aan het ondernemersnetwerk Agrarisch Natuurbeheer. “Samen zoeken we nieuwe verdienmodellen voor natuur- en landschapsbeheer. Het accent ligt op vernieuwen”, benadrukt hij.
Subsidiepotjes voor natuur raken leeg. Volgens Tonny is dat de directe aanleiding voor de zoektocht naar innovatieve verdienmodellen. “In ons netwerk doen zo’n 20 collega’s mee. De meesten doen al aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zelf houd ik 100 knotwilgen voor de gemeente bij, ik doe aan weidevogelbeheer en ik heb bloemrijke akkerranden.”
 
Neventak
Hoe geld verdienen anders dan met de core business? Dat is één van de vragen die in het ondernemersnetwerk aan bod komt. “Sommige bedrijven verdienen goed aan hun neventak. Soms draait een neventak zo goed dat het uitgroeit tot een hoofdtak. Ondernemers willen niet altijd groeien met hun primaire bedrijfstak. Wel willen ze iets erbij doen. Investeren in natuur- en landschapsbeheer is een interessante optie.”
Tonny hoopt na de reeks bijeenkomsten één of meerdere serieuze aanknopingspunten te hebben om een nieuwe inkomstenbron te ontwikkelen. “Laatst hoorde ik over een natuurbegraafplaats of dierencrematorium. Niet echt iets voor mij, maar vernieuwend is het wel. De kunst is om breed te denken zonder belemmeringen. Dan kom je verder.”
 
Meer informatie over dit netwerk
Wico Dieleman, email Wico.Dieleman@zlto.nl, telefoon 0113-247760.