Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agrarisch natuurbeheer

Nieuwe verdienmodellen agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De deelnemers van het netwerk 'Nieuwe verdienmodellen agrarisch natuur- en landschapsbeheer' komen uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Zij hebben meerdere jaren ervaring met de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer op individueel bedrijfsniveau, zoals akkerranden- en dijkbeheer, weidevogelbeheer en aanleg en onderhoud van landschapselementen. Tot recent vond de financiering hiervoor voornamelijk plaats vanuit landelijke en provinciale (co-) financiering. In dit netwerk gaan agrariërs op zoek naar nieuwe verdienmodellen om de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer met minder overheidssubsidies ook nog interessant te houden. Het netwerk 'Nieuwe verdienmodellen agrarisch natuur- en landschapsbeheer' maakt deel uit van de Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap.
 
Resultaten netwerk
In de breedte nadenken over natuur- en landschapsbeheer
Nieuwe verdienmodellen natuurbeheer vinden met het Business Model Canvas
Voor wie doe je het allemaal? Ontdek het met Business Model Canvas
Zelf aan de slag met het verdienmodel
Overzicht van resultaten van dit netwerk

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.