Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Zorglandbouw

Loket voor Kleinschalige Zorg Salland

Het samenwerkingsverband Kleinschalige Zorg Salland is in 2011 gestart in en bestaat uit veertien  zorgaanbieders. Men wil groeien naar een zichtbare en slim georganiseerde organisatie die bekend is in de regio en de belangen van de leden behartigt. De zichtbaarheid komt onder ander  tot uiting in een nog op te richten loketfunctie van waaruit de instroom van cliënten geregeld wordt en afspraken met de gemeente gemaakt kunnen worden.
 
In het netwerk Loket voor Kleinschalige Zorg Salland gaan de veertien zorgaanbieders aan de slag met de oprichting van het loket. Zij richten zich daarbij op een kleine overhead, een goede bereikbaarheid, korte lijnen, hoge kwaliteit en openheid. Het netwerk Loket voor Kleinschalige Zorg Salland maakt deel uit van de Ondernemersnetwerken Multifuctioneel Ondernemerschap.
 
Resultaten netwerk
Open dag Kleinschalige Zorg Salland
'In een samenwerkingsverband kun je meer bereiken’
Wie beperkt wordt, moet slim zijn
Kwaliteit voor kleinere organisaties met kwaliteitskaartensysteem
Overzicht van de resultaten van dit netwerk
 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.