Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap

Over het project

Ondernemers die een krachtige koers voor hun eigen multifunctionele landbouwbedrijfzoeken, en zich samen met collega´s verder willen ontwikkelen en professionaliseren, dat is de kern van het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap. Binnen dit project draaien twintig netwerken met in elk netwerk twintig ondernemers, die samenwerken aan een gezamenlijk doel. Twaalf netwerken zijn in 2012 gestart, begin 2013 volgden de laatste acht.
  
Aanbod voor ondernemers
Ondernemers die deelnemen aan een Netwerk Multifunctioneel Ondernemerschap, werken gedurende een jaar met een groep collega-ondernemers aan vraagstukken voor hun eigen bedrijf en sector. Ze worden deskundig begeleid door experts. Het delen van kennis en werken aan een gemeenschappelijk doel vormt de basis. Daarbij doen deelnemers kennis en inzichten op die gebruikt kunnen worden voor de eigen onderneming. Het netwerk bepaalt zelf het centrale thema dat wordt behandeld op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
 
De aanpak
Elk netwerk bestaat uit circa twintig ondernemers, die een gemeenschappelijk thema centraal stellen. Ieder bepaalt vooraf zijn individuele doelen. Samen met de andere ondernemers stellen deelnemers vast wat er nodig is om het gemeenschappelijk doel te behalen. Welke vragen moeten beantwoord worden? Wie vervult welke rol? Welke externen zijn nodig om een oplossingen en antwoorden te vinden? Deskundige procesbegeleiders zorgen ervoor dat gezamenlijk een krachtige koers wordt ingezet inzet om de doelen te bereiken.
 
Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.
 
Vind hier meer informatie over:
- home
- nieuws uit het project
- netwerken
- resultaten
- contact